Not available

not available

Tham gia Battle Space và bắt đầu chinh phục vũ trụ! Tựa game lái tàu không gian RTS này sẽ mang bạn đến những nơi cho đến nay chưa từng được biết đến. Xây dựng con tàu vũ trụ, tuyển dụng người chỉ huy và trở thành Đô Đốc quyền lực nhất Thiên hà! Khởi động con tàu vũ trụ của bạn đi nào!

Battle Space