TRAO ĐỔI PROMO COINS CỦA BẠN

Dùng Coins đổi lấy các tính năng trong trò chơi của IDC

Tôi đã có đồng Promo Coins, giờ tôi phải làm thế nào?

Điều đầu tiên bạn cần làm là lựa chọn trò chơi nào mà bạn muốn dùng đồng Coins để mua, nằm ở cột bên trái.

Sau khi chọn trò chơi xong, ở cột bên phải sẽ xuất hiện các sản phẩm được cung cấp trong cửa hàng của trò chơi này, chẳng hạn như Vương miện, K$, Karats, Tiền mặt…

Chọn sản phẩm hoặc đồng xu muốn nhận được. Theo đó, số lượng đồng Promo Coins tương ứng sẽ đổi lấy sản phẩm mà bạn muốn có.

Promo Coins

BƯỚC 1

Chọn trò chơi:BƯỚC 2

Chọn vật phẩm muốn đổi lấy:

Việc trao đổi thực hiện thành công
Xuất hiện lỗi. Xin vui lòng thử lại sau.
Bạn phải có tài khoản đăng ký trong trò chơi đã chọn thì mới có thể thực hiện trao đổi vật phẩm.
Bạn nên lựa chọn một vật phẩm.
Bạn không có đủ Promo Coins
Lỗi. Bạn không được phép trao đổi Promo Coins.