Đặt phòng tại khách sạn ảo lớn nhất thế giới! Bạn có thể làm quen với nhiều người, thiết kế phòng ốc của mình theo sở thích. Tổ chức tiệc tùng, trò chơi và chat cùng bạn bè. Tham gia và khám phá nhiều thử thách khác lạ!

Habbo