Thông báo Pháp lý

1. THÔNG TIN CHUNG (Khoản. 10 LSSI)

Đơn vị chủ quản của trang web này chính là công ty IDC GAMES, S.L (sau đây gọi tắt là IDC), có thông tin nhận biết, đăng ký và dữ liệu thuế như sau:

  • Địa chỉ trụ sở: số 1 Đường Pasamar, địa điểm 3, Las Rozas de Madrid (MSBĐ 28231), Madrid, Tây Ban Nha

  • Email: info@idcgames.com

  • Đăng ký: Cục Thương Mại Madrid (Quyển 32651; Sách 0; Cuốn 16; Phần 8; Trang M-587722)

  • Mã số thuế: B-87.077.632

2. SỞ HỮU TRÍ TUỆ (TRLPI)

Tất cả nội dung trên trang web này, gồm các thiết kế, trò chơi, văn bản, hình ảnh và mã nguồn, sẽ được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ cấp quốc tế. Không có bất kỳ các nội dung vừa kể trên, kết hợp hoặc riêng lẻ, được phép tái sản xuất, phân phối, công khai giao tiếp hoặc chuyển đổi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của đơn vị chủ quản.

IDC là đơn vị chủ quản của các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp, hoặc có thẩm quyền hoặc giấy phép tương ứng đối với việc khai thác, về tên miền, các nhãn hiệu và ký tự khác nhau, ứng dụng và phần còn lại của các sản phẩm và sản phẩm sáng tạo liên quan đến IDC và kỹ thuật, cũng như tất cả nội dung khác của công ty này.

Quyền tác giả nội dung, câu hỏi và/hoặc bình luận được người dùng đăng tải trên những khu vực nhất định trên cổng thông tin này sẽ thuộc về người dùng đó. IDC không chịu trách nhiệm về các ý kiến do các tác giả nói trên đăng tải.