Quyền riêng tư

1. CHÍNH SÁCH COOKIES (Khoản. 22.2 LSSI)

Khi truy cập vào trang web, người dùng đồng ý lưu giữ các tập tin cookies trên thiết bị của họ. Một tập tin cookie là một tập tin thông tin được gửi bởi một trang web lưu lại trình duyệt và được dùng để lưu trữ và khôi phục thông tin có liên quan đến việc lướt web trên thiết bị đó.

Theo đó, người dùng cấp phép cho IDC lưu trữ và khôi phục dữ liệu thông qua việc sử dụng cookies trên trình duyệt, điều này cần thiết nhằm quản lý việc đăng nhập của người dùng, lưu giữ các trang ưu tiên của người dùng và thu thập thống kê việc sử dụng và những điều khác.

Các loại cookie được dùng trên trang web này, cũng như mục đích của các tập tin cookie này và nếu có, các tập tin cookie của bên thứ ba được dùng (các nhà cung cấp dịch vụ) gồm:

  • Cookies rất cần thiết để phân loại các dịch vụ do người dùng yêu cầu trên trang web. Nếu các tập tin cookie đó bị khóa kích hoạt, thì người dùng không thể truy cập chính xác vào các nội dung và dịch vụ của chúng tôi.

  • Cookies phân tích (để theo dõi và phân tích thống kê hành vi sử dụng toàn bộ của người dùng), quảng cáo (để quản lý không gian quảng cáo, chẳng hạn như tần xuất hiển thị quảng cáo) và hành vi sử dụng (để quản lý không gian quảng cáo dựa trên hồ sơ cụ thể của từng người dùng). Nếu các tập tin cookie bị vô hiệu hóa, thì trang web vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng các thông tin được ghi lại bởi các cookie về việc sử dụng trang web của chúng tôi và các hoạt động quảng cáo cho phép chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ, và nâng cao doanh thu để cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ miễn phí hơn.

Bạn có thể biết thêm thông tin về cách cài đặt hay gở bỏ cookie thông qua công cụ trợ giúp (Help) trên trình duyệt. Nếu cần sự hỗ trợ nào khác bạn có thể gửi email cho chúng tôi về địa chỉ email info@idcgames.com.

IDC sẽ bổ sung chính sách sử dụng cookies hiện tại vào bất cứ lúc nào. Hãy kiểm tra trang web này định kỳ để nhận biết những sự thay đổi.

2. BẢO MẬT DỮ LIỆU (LOPD)

Bất kỳ thông tin liên lạc gửi cho IDC thông qua trang web này hoặc ứng dụng có thể tải về, cũng như thông qua Tài khoản người dùng đối với việc sử dụng nền tảng các trò chơi của IDC (sau đây gọi tắt là Dịch vụ), được hiểu là sự đồng ý của người dùng đối với việc xử lý các dữ liệu cá nhân trên các tập tin tương ứng được IDC lưu trữ, được đăng ký hợp lệ trong AEPD. IDC có thể ủy quyền cho bên thứ ba quản lý các tập tin đó và do đó,bao gồm cả việc xử lý các dữ liệu nói trên.

Tương tự, việc tạo Tài khoản Người dùng đối với việc sử dụng Dịch vụ cũng được hiểu là bạn đồng ý chuyển giao dữ liệu cho bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn mẹ của IDC, và bất kỳ bên thứ ba nào khác có mối quan hệ kinh doanh với tập đoàn IDC, đối với việc sử dụng nhằm mục đích khuyến mãi và/hay quảng cáo. Tương tự việc này cũng được hiểu là sự chấp nhận tiếp nhận truyền thông thương mại bằng bất kỳ hình thức nào (email, bưu điện, điện thoại, v.v.) của bên IDC, các đơn vị trực thuộc tập đoàn công ty mẹ của IDC hoặc các đơn vị thương mại của họ.

Người dùng có thể thu hồi sự đồng ý nói trên, cũng như thực hiện các quyền truy cập của họ, cải chính, hủy bỏ và phản đối thông qua việc gửi email về địa chỉ email info@idcgames.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ trụ sở của IDC (C/ Pasamar, 1, 3 Las Rozas de Madrid [28231 – Madrid]), ghi rõ họ tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, thư liên lạc và ngày tháng, gửi kèm theo bản sao thẻ căn cước hoặc bảo sao của giấy tờ hợp pháp nào để có thể xác nhận thông tin cá nhân của bạn.

3. QUYỀN RIÊNG TƯ

Ngoài việc xử lý dữ liệu thông tin cá nhân được nêu rõ trong phần trước, và các điều được đề cập bên dưới, IDC đảm bảo không chuyển bất kỳ thông tin bảo mật của chủ tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào khác không được đề cập trong đây.

Tuy nhiên, Dịch vụ có thể bao gồm các diễn đàn, blog và tính năng chat khác nhau, trong đó Bạn có thể đăng tải Nội dung Người dùng, bao gồm thông tin cá nhân có thể liên quan đến quyền riêng tư. IDC không đảm bảo những Người dùng khác sẽ không sử dụng các ý tưởng và thông tin do Bạn chia sẻ. Do đó, nếu có ý tưởng hay thông tin gì mà bạn cho là bảo mật và không muốn bất kỳ người dùng nào khác sử dụng chúng, bạn không nên đăng tải trên Dịch vụ.

Ngoài ra, Bạn hiểu rõ và chấp nhận, sau khi tạo Tài khoản Người dùng, thì số nhận dạng người dùng, tên người dùng của bạn, và tương tự hình ảnh trên hồ sơ của bạn (avatar) sẽ dễ dàng được truy cập rộng rãi, do đó, các công cụ tìm kiếm trên internet có thể hiển thị thông tin này.

Cuối cùng, Bạn đồng ý bằng văn bản IDC có quyền, bất cứ lúc nào và hoàn toàn được phép cung cấp Nội dung Người dùng trong các trường hợp sau: (a) để trả lời hoặc liên quan đến qui trình truy tố theo pháp luật; (b) theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan Hành chính nhà nước tuân thủ theo bất kỳ luật áp dụng nào; (c) cho phép IDC thực hiện các Điều kiện; và (d) để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của IDC, của Người dùng của chúng tôi, của tập đoàn IDC trực thuộc hoặc của các đối tác thương mại.