Promo Coins

IDC/Games sở hữu các trò chơi tốt nhất cho những game thủ giỏi nhất và thời gian cống hiến của họ sẽ được đền bù xứng đáng.

Luôn nhớ rằng bạn có thể sử dụng đồng xu Promo Coins đang có để chơi bất kỳ trò chơi nào của IDC/Games. Sử dụng đồng Promo Coins để trao đổi bất kỳ sản phẩm nào trong cửa hàng của mỗi trò chơi gồm: thẻ bài Berserk, vật phẩm cho người chơi của bạn trong Korner 5, nước thơm và phụ kiện trong CroNix…!

Bạn có thể nhận được và sử dụng Promo Coins đổi lấy đồng xu của trò chơi bằng nhiều cách: chơi, điền vào bảng khảo sát, hoặc mua chúng nếu muốn có thêm!

Đó chính là những lựa chọn có sẵn dành cho bạn. Hãy khám phá đến tận cùng!