GAMES IN 한국어

100%x200

Berserk The Cataclysm

Berserk The Cataclysm - trò chơi giả tưởng trong thế giới Laar, vùng đất từng rất thịnh vượng hiện nay bị tro bụi bao phủ sau thảm họa do ma thuật quyền lực bóng tối gây ra.

100%x200

CroNix Online

Gia nhập CroNix và bước vào thế giới bị tàn phá, bị sự hỗn loạn chi phối. Trong game MOBA này bạn sẽ tìm thấy vũ khí hạt nhân, đột biến, giáo phái và nhiều cuộc chiến đấu khác. Hãy lựa chọn phe phái của mình!

100%x200

Orbit Legends

Orbit Legends is a free ARPG mobile game (valid for iOS and Android) where players convert to summoners who arrived from a foreign realm, taking on the heavy burden, becoming the protector of a Star Isle. In this strange universe, they will meet many enemies and allies.