Điều khoản sử dụng

phiên bản 3.3, 15-07-2019

Điều khoản sử dụng hiện tại (sau đây gọi là "Điều khoản") ảnh hưởng đến việc sử dụng của người dùng trang web www.idcgames. com, các nền tảng game trực tuyến có sẵn trên đó và bất kỳ ứng dụng di động nào thuộc sở hữu của IDC GAMES SL., Số ID B87077632 và số điện thoại +34912142847 (sau đây gọi chung là "Dịch vụ").
Đăng ký trực tuyến với tư cách người dùng Dịch vụ hoặc tải xuống các ứng dụng đồng nghĩa với việc chấp nhận hoàn toàn các Điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ tài liệu này và nếu bạn không đồng ý với tất cả hoặc một phần của các Điều khoản này, hãy hủy tài khoản của bạn hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

 1. < strong>DỊCH VỤ

Thông qua nền tảng game trực tuyến có sẵn tại www.idcgames.com và các nền tảng thương mại, IDC Games cung cấp nhiều loại game điện tử ở các định dạng khác nhau (trình duyệt, PC / Mac, ứng dụng iOS và Android), theo đúng thông tin trên giấy phép.

Giấy phép ủy quyền sử dụng được cấp riêng cho người dùng đã đăng ký trên web hoặc bất kỳ cửa hàng ứng dụng nào, mà không có khả năng chuyển giao nó cho bên thứ ba, dành riêng cho mục đích giải trí và phải tiếp tục tuân thủ các Điều khoản.

 1. TRUY CẬP DỊCH VỤ

Quyền truy cập đối với Dịch vụ được giới hạn cho những người trên 14 tuổi. Bằng cách đăng ký với tư cách là người dùng hoặc tải xuống các ứng dụng của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đủ 14 tuổi trở lên. Nếu bạn không trên 14 tuổi, vui lòng không đăng ký làm người dùng hoặc tải xuống các ứng dụng của chúng tôi.

2.1 Đăng ký tại www. idcgames.com

Để truy cập vào danh mục IDC Games Games có sẵn trên web, người dùng phải đăng ký và tạo tài khoản cá nhân. Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email và chọn mật khẩu. Sau khi được xác thực, địa chỉ email và mật khẩu được chọn sẽ dùng để truy cập Dịch vụ trong tương lai. Vì vậy vui lòng:

 • a) Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai;
 • b) Trong trường hợp bạn nghi ngờ rằng các bên thứ ba đã truy cập vào tài khoản của bạn, vui lòng thông báo ngay cho IDC Games để được hỗ trợ ngăn chặn và sửa đổi mật khẩu. IDC có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào không hoạt động trong vòng 90 ngày. Việc người dùng vi phạm các Điều khoản này cũng có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Việc tạm ngừng hoặc hủy bỏ như vậy có thể khiến người dùng mất đi lợi ích mà tài khoản đang sở hữu, bao gồm cả số dư tiền ảo mà không có quyền được bồi thường.

Tương tự, bạn có thể hủy tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email từ địa chỉ đã đăng ký của bạn tới support@idcgames.com.

2.2 Tải xuống ứng dụng hoặc game trên nền tảng của bên thứ ba

Một số game điện tử từ danh mục IDC Games có sẵn trên các nền tảng thương mại (chẳng hạn như Apple Store cho iOS, Google Play trong Thiết bị Android hoặc Steam trong game PC, v.v. Trạng thái người dùng của IDC Games và do đó, các Điều khoản này áp dụng cho bạn.

 1. QUY TẮC

Tất cả người dùng phải tôn trọng và tuân thủ các quy tắc nhất định để ngăn ngừa tổn hại cho phần còn lại của người dùng IDC Games, bên thứ ba và IDC Games .

3.1. Về tài khoản người dùng

Liên quan đến tài khoản cá nhân của bạn, chúng tôi nghiêm cấm:

 • a) Tạo và sử dụng nhiều tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào.
 • b) Tạo tài khoản bằng địa chỉ email do bên thứ ba sở hữu.
 • < li class = "list-group-item">c) Tạo tài khoản mới hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện nào khác nếu tài khoản của bạn đã bị IDC Games hủy.
 • d) Cho thuê, bán hoặc tặng tài khoản của bạn theo bất kỳ cách nào, bất kỳ đối tượng hoặc tiền ảo nào khác được liên kết với nó, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của IDC Games.
 • e) Sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích giải trí cá nhân, bao gồm cả quảng cáo thương mại.
 • f) Sử dụng tài khoản của bạn để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

3.2. Đối với những người dùng khác

Trong mối quan hệ với những người dùng khác, người dùng bị nghiêm cấm

 • a) Gạ gẫm hoặc cố lấy thông tin cá nhân từ những người dùng khác của Dịch vụ.
 • b) Thu thập hoặc xuất bản thông qua Dịch vụ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh hoặc video, tài liệu nhận dạng hoặc thông tin tài chính.
 • c) Sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trong đó, bao gồm san lấp mặt bằng và thu thập các vật phẩm, để đổi lấy bất kỳ hình thức nào.
 • d) Truyền thông tin trái phép thông qua Dịch vụ, bao gồm thư rác, thư dây chuyền, thư rác và bất kỳ tài liệu nào quảng bá phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp và các mặt hàng có thể tải xuống.
 • e) Truyền tải bất kỳ thông tin nào lạm dụng, đe dọa, khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xúc phạm, phân biệt chủng tộc, tình dục, tôn giáo hoặc bất kỳ quan điểm nào khác.
 • f) Truyền tải bất kỳ thông tin nào có ảnh khỏa thân, bạo lực quá mức, gây khó chịu hoặc liên kết đến nội dung tương tự.
 • g) Quấy rối, có hành vi quấy rối, lạm dụng, gây hại, đề xuất hoặc xúi giục quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại cho người hoặc nhóm khác, bao gồm cả nhân viên của IDC.

3.3 Về công nghệ được cung cấp

Về công nghệ do IDC cung cấp game, người dùng bị nghiêm cấm:

 • a) Sử dụng tài khoản gian lận, lợi dụng phần mềm tự động hóa, bot, hack, mod hoặc bất kỳ phần mềm trái phép nào khác của bên thứ ba được thiết kế để sửa đổi hoặc can thiệp vào Dịch vụ..
 • b) Sử dụng Dịch vụ để thiết kế hoặc hỗ trợ thiết kế các trò gian lận, khai thác, phần mềm tự động hóa, bot, hack, mod hoặc bất kỳ bên thứ ba trái phép nào khác phần mềm được thiết kế để sửa đổi hoặc can thiệp vào Dịch vụ.
 • c) Sửa đổi hoặc gây ra việc sửa đổi các tệp là một phần của Dịch vụ.
 • d) Làm gián đoạn, quá tải hoặc hỗ trợ trong việc làm gián đoạn hoặc quá tải (1) bất kỳ máy tính hoặc máy chủ nào để cung cấp hoặc hỗ trợ Dịch vụ (mỗi máy tính được coi là "Máy chủ"); hoặc (2) bên thứ ba được hưởng Dịch vụ.
 • e) Thiết lập, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức tấn công nào, phát tán vi rút, từ chối quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc các nỗ lực khác nhằm phá vỡ Dịch vụ hoặc việc sử dụng và hưởng thụ Dịch vụ của các bên thứ ba.
 • f) Sử dụng bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba không được phép truy cập, chặn, loại bỏ, để thu thập thông tin từ Dịch vụ hoặc thông qua nó hay thông tin đang được chuyển tiếp từ Dịch vụ đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phần mềm nào đọc các phần từ RAM hoặc luồng lưu lượng mạng được Dịch vụ sử dụng để lưu trữ thông tin về các nhân vật, đối tượng và môi trường trong game.
 • g) Đánh chặn, kiểm tra hoặc dùng bất cứ phương pháp nào tương tự, quan sát bất kỳ giao thức truyền thông độc quyền nào được sử dụng bởi một máy khách, một Máy chủ hoặc Dịch vụ, cho dù thông qua việc sử dụng bộ phân tích mạng, bộ dò tìm gói tin (packet snier) hay bất kỳ chương trình nào khác. < / li>
 • h) Sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến hiện tượng cơ sở hạ tầng bão hòa không cân xứng hoặc không thể chấp nhận được theo quyết định riêng của IDC.
 • i) Sử dụng bất kỳ phần mềm, công nghệ hoặc thiết bị nào gửi nội dung hoặc tin nhắn hay kiểm tra các trang web để trích xuất và thao tác dữ liệu (duyệt web, trình thu thập dữ liệu web hoặc trình thu thập thông tin web) .
 • j) Sử dụng, tạo điều kiện, tạo hoặc duy trì kết nối trái phép tới Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (1) bất kỳ kết nối nào đến máy chủ trái phép hoặc cố gắng bắt chước bất kỳ phần nào của Dịch vụ; hoặc (2) bất kỳ kết nối nào sử dụng các chương trình, công cụ hoặc phần mềm thuộc tài sản không được IDC Games phê duyệt rõ ràng.
 • k) Để đảo ngược thiết kế, dịch ngược, tháo rời, giải mã hoặc theo bất kỳ cách nào khác, cố gắng lấy mã nguồn của bất kỳ phần mềm hoặc tài sản trí tuệ nào khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc để lấy thông tin về Dịch vụ.
 • l) Tải lên hoặc truyền tải, cố gắng tải lên hoặc truyền tải bất kỳ phần mềm nào hoạt động như cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn ở những hình ảnh rõ nét ở định dạng trao đổi đồ họa (GIF), hình ảnh 1x1, báo hiệu web (lỗi web), cookie hoặc bất kỳ phần mềm tương tự nào khác (đôi khi được gọi là "phần mềm gián điệp", "cơ chế thu thập thụ động" hoặc "MPR").
 • m ) Cố gắng có được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ, vào tài khoản của bên thứ ba hoặc máy tính, máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ thông qua các phương tiện khác ngoài giao diện người dùng do IDC Games cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở hành vi gian lận hoặc thao túng, hoặc cố gắng phá vỡ hoặc thao túng, cũng như khuyến khích hoặc hỗ trợ các bên thứ ba trong việc phá vỡ hoặc sửa đổi, của bất kỳ loại bảo mật, công nghệ, thiết bị hoặc phần mềm nào. .

3.4. Đối với IDC Games

Đối với IDC Games, người dùng bị nghiêm cấm:

 • a) Cản trở hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 • b) Lạm dụng các dịch vụ kỹ thuật của IDC, bao gồm cả việc gửi báo cáo sai sự thật về lạm dụng.
 • c) Sử dụng mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của IDC Games, Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, cho mục đích thương mại, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (1) cho phép, ủy quyền hoặc cung cấp việc sử dụng Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, tại quán cà phê Internet trong cơ sở chơi game trên máy tính hoặc bất kỳ cơ sở thương mại nào khác mà việc truy cập internet không bị cấm bởi những điều trên;(2) giao tiếp hoặc tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo hoặc thương mại; hoặc (3) thu thập tiền xu hoặc nội dung game để bán.
 • d) Cung cấp thông qua Dịch vụ tài liệu hoặc thông tin vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh nào, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền nào khác của cá nhân hoặc tổ chức khác, mạo danh danh tính của người khác, bao gồm cả nhân viên của IDC Games. Cụ thể hơn, người dùng đồng ý không truyền tải, phổ biến hoặc cung cấp cho bên thứ ba các dịch vụ do IDC Games cung cấp hoặc bất kỳ loại tài liệu nào vi phạm pháp luật hiện hành theo bất kỳ cách nào.
 • e) Thực hiện bất kỳ hành vi nào dẫn đến xung đột với tinh thần hoặc ý định của Điều khoản, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc né tránh hoặc thao túng chúng theo IDC . Sử dụng Dịch vụ vi phạm hoặc cổ vũ việc vi phạm luật hoặc quy định.
 • f) Sử dụng Dịch vụ vi phạm hoặc cổ vũ việc vi phạm luật hoặc quy định.
 1. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

"Nội dung Người dùng" được hiểu là bất kỳ thông tin liên lạc, hình ảnh, âm thanh hoặc bất kỳ tài liệu, dữ liệu và thông tin bao gồm tin nhắn trò chuyện mà bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào khác tải lên hoặc truyền qua Dịch vụ IDC.

Bạn cấp cho Nội dung người dùng được cấp phép đầy đủ, không độc quyền, không giới hạn, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, bao gồm quyền cấp phép lại cho các bên thứ ba và quyền khai thác, tái sản xuất, giao tiếp công khai và chuyển đổi bằng bất kỳ phương tiện nào đã biết hoặc đang được phát triển. Hơn nữa, bạn hiểu và đồng ý rằng Nội dung Người dùng của bạn có thể vẫn ở trong các bản sao lưu hoặc sao lưu ngay cả sau khi bạn đã xóa nó.

Bằng cách tải lên hoặc truyền bất kỳ Nội dung Người dùng nào trong khi sử dụng Dịch vụ, người dùng tuyên bố và đảm bảo rằng nội dung tải lên đó hoặc truyền: (a) chính xác và không bí mật; (b) không vi phạm bất kỳ luật, hạn chế hợp đồng hoặc quyền của người khác và bạn được sự cho phép của bên thứ ba có thông tin cá nhân hoặc tài sản trí tuệ có thể được đưa vào Nội dung người dùng; và (c) không có vi rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp và các chương trình độc hại khác.

IDC không chịu trách nhiệm về Nội dung của Người dùng, trong phạm vi mà con người không thể giám sát tất cả dữ liệu mà người dùng tải lên hoặc truyền qua Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, IDC có quyền sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà theo quan điểm của chúng tôi là có nội dung không phù hợp hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào được ban hành hợp pháp.

 1. THANH TOÁN

Một số nội dung (ứng dụng nhất định cho thiết bị di động) hoặc các dịch vụ đặc biệt (mua đồ vật hoặc tiền ảo), có thể tùy thuộc vào việc thanh toán một số tiền duy nhất hoặc định kỳ, sẽ được áp dụng thu thuế hiện hành theo quy định và phương thức thanh toán trong cửa hàng của nền tảng phân phối tương ứng (IDC Games, IDC Games