Chính sách quyền riêng tư và cookie (tệp)

phiên bản 3.2, 2017-12-15

Tài liệu này mô tả Chính sách Bảo mật của IDC GAMES SL., Số ID B87077632 và số điện thoại +34912142847, liên quan đến dữ liệu được thu thập bởi các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động, phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì và đảm bảo các mối quan hệ thương mại an toàn, bằng cách bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền riêng tư của mỗi người dùng dịch vụ.
Bất kỳ thông tin nào người dùng cung cấp để sẽ được bảo vệ theo theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Các thông tin ấy chỉ áp dụng cho việc thu thập, xử lý và sử dụng vào các mục đích hợp pháp mà chúng tôi thông báo dưới đây.

  1. Dữ liệu được lưu trữ và mục đích

Thứ nhất, để giám sát và ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc các hoạt động có thể xem là bất hợp pháp (ví dụ: để duy trì và đảm bảo an ninh trong trường hợp bị tấn công vào hệ thống máy tính), chúng tôi lưu trữ thông tin kỹ thuật, trên thiết bị từ những người truy cập máy chủ, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, dưới dạng ẩn danh.

Ngoài ra, thông qua việc cài đặt "cookie" trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, chúng tôi thu thập thông tin ẩn danh về lịch sử duyệt web của bạn, để trang web và ứng dụng của chúng tôi được hiển thị chính xác trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Thông tin này, sẽ được lưu trữ và sử dụng một cách riêng tư, để phát triển các phân tích và thống kê, đồng thời cải thiện trang web và ứng dụng của chúng tôi, cũng như để điều chỉnh các ưu đãi của chúng tôi cho phù hợp với sở thích của bạn, không bao gồm dữ liệu cá nhân. Bạn có thể từ chối cung cấp cho chúng tôi những thông tin đó bằng cách ngăn cài đặt "cookie" thông qua các tùy chọn cấu hình của trình duyệt, nhưng một số dịch vụ nhất định có thể không hoạt động bình thường nếu bạn làm như vậy. Vui lòng tham khảo hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin.

Mặt khác, để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, trước tiên bạn phải đăng ký tài khoản người dùng. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu địa chỉ email hợp lệ, và cuối cùng là địa chỉ và mã số thuế của bạn (cho mục đích thanh toán) trong trường hợp mua hàng. Địa chỉ này, nếu bao gồm tên thật của bạn, sẽ được coi là dữ liệu cá nhân và cùng với phần còn lại của dữ liệu được yêu cầu, sẽ được lưu trữ trong tệp người dùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký hợp lệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha.

Cuối cùng, việc sử dụng nền tảng game điện tử trực tuyến hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi tạo ra một lượng lớn dữ liệu kỹ thuật (game, thời lượng, thứ hạng, v.v.), điều này phải được lưu trữ để đảm bảo sự tiến bộ của bạn với tư cách là một người chơi. Thông tin này được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và có thể được chia sẻ với các nhà phát triển bên thứ ba, nhưng không bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn.

  1. Báo cáo dữ liệu

Địa chỉ email được sử dụng để đăng ký với tư cách là người dùng có thể được sử dụng cho các tổ chức khác trực thuộc IDC Games, để có thể cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi.

  1. Đồng ý nhận thông tin liên lạc thương mại

Liên quan đến những điều trên, việc chấp nhận Chính sách Bảo mật này trong quá trình đăng ký với tư cách là người dùng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận thông tin, dưới dạng bản tin hoặc các giao tiếp thương mại khác.

  1. Mạng của bên thứ ba

Người dùng có thể cho phép truy cập web và/hoặc các ứng dụng di động của IDC Games thông qua tài khoản của họ trên các mạng xã hội khác nhau, chẳng hạn như Facebook, Twitter, Google+ hoặc YouTube. Bằng cách bật quyền truy cập này, họ cho phép các mạng xã hội này trao đổi một số dữ liệu nhất định có trong hồ sơ của họ, chẳng hạn như tên đầy đủ, ảnh, thông tin liên hệ, hoàn cảnh cá nhân của người dùng, v.v.

Theo cách tương tự, bằng cách bật quyền truy cập này, người dùng ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi:

1) Truy cập và lưu giữ thông tin xác thực để truy cập vào các trang mạng đó;

2) Truy cập và lưu giữ thông tin mà các mạng này truyền đạt cho chúng tôi;

3) Công bố hoạt động nhất định của người dùng trong IDC Games, chẳng hạn như xếp hạng của người dùng, trên các mạng đó.

Mặt khác, một số game điện tử nhất định từ danh mục IDC Games có sẵn trên nền tảng của các bên thứ ba, chẳng hạn như Apple Store, Google Play Store hoặc Steam. Bằng cách đăng ký với tư cách là người dùng trong các nền tảng này, bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật tương ứng của họ. Ngoài ra, tải xuống một trong các sản phẩm của chúng tôi, bạn cũng chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của IDC Games, chính sách này sẽ được áp dụng cho dữ liệu mà các nền tảng này trao đổi thông tin của bạn.

  1. Quyền truy cập, chỉnh sửa, hủy bỏ và phản đối (quyền ARCO)

Chủ sở hữu dữ liệu cá nhân có quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối. Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để thực hiện các quyền đó là truy cập vào tài khoản người dùng của bạn và trực tiếp thay đổi dữ liệu của bạn hoặc xóa toàn bộ thông tin. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi cần lưu trữ, theo nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng sẽ bị chặn và chỉ được sử dụng cho những mục đích này thay vì bị xóa.

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể viết thư cho IDC Games (bằng cách gửi email tới info@idcgames.com hoặc theo địa chỉ bưu chính tới C/ Pasamar nº 1, local 3, Las Rozas de Madrid, 28231), đính kèm bản sao của một số tài liệu nhận dạng chính thức.

Thông qua các kênh tương tự, bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng dữ liệu liên hệ của mình cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường hoặc phát triển các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng bất kỳ lúc nào mà không có hiệu lực hồi tố.

  1. Điều khoản sử dụng

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, người dùng sẽ được thông báo về các cơ sở pháp lý dựa trên việc xử lý dữ liệu cá nhân được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Về cơ bản, việc thực hiện đầy đủ hợp đồng cung cấp dịch vụ được hoàn thiện sau khi chấp nhận các điều khoản sử dụng của web hoặc ứng dụng IDC Games, trên cơ sở là sự đồng ý của chính người dùng.

Nếu người dùng từ chối cung cấp dữ liệu mà IDC Games yêu cầu hoặc đồng ý với các phương pháp khôi phục được mô tả , bao gồm cả những điều không liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đã ký hợp đồng, người đó có thể bị ngăn cản việc sử dụng dịch vụ.

  1. Các sửa đổi

Chính sách Bảo mật trên trang này có thể được cập nhật do những thay đổi về yêu cầu pháp lý hoặc những cải tiến trong cách chúng tôi cung cấp sản phẩm, dịch vụ của mình. Những thay đổi này sẽ được thông báo hợp lệ trong cổng của trang web, cũng như trên những ứng dụng dành cho thiết bị di động. Chính sách sẽ có hiệu lực khi người dùng truy cập chúng sau đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên truy cập trang này định kỳ để có thể tham khảo các điều khoản áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào.