Chính sách hoàn trả

  • CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ TRÊN IDC Games & rsquo; NỀN TẢNG

Vui lòng đọc những dòng sau về cách đăng ký hoàn lại tiền nếu giao dịch mua của bạn không đạt tiêu chuẩn bạn mong muốn. & Nbsp; Nếu gần đây bạn đã mua sản phẩm gì đó từ IDC Games & rsquo; và đang muốn nhận được hoàn trả, vậy đây là những dòng bạn nên tìm hiểu. Vui lòng đọc thông tin sau về những gì bạn có thể hoàn trả, thời gian thực hiện và quy trình.

Sản phẩm nào đủ điều kiện để được hoàn lại tiền?

Theo nguyên tắc chung, các sản phẩm đủ điều kiện được hoàn tiền là các game và sản phẩm trên IDC Games & rsquo; nền tảng.

Nếu một sản phẩm được gắn nhãn là & ldquo; không hoàn lại & rdquo ;, thì sản phẩm cụ thể đó & rsquo; không thể được trả lại.

Các sản phẩm có tiền ảo trong game, da và các vật phẩm tiêu dùng khác không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

IDC Games không cung cấp bất kỳ hình thức trả lại nào cho sản phẩm được sản xuất bên ngoài IDC Games & rsquo;.

Nếu bạn được hoàn tiền cho một game, bạn cũng sẽ được hoàn tiền cho bất kỳ nội dung nào liên quan đến game bạn đã mua trên IDC Games & rsquo, miễn là nội dung chưa được sử dụng, sửa đổi hoặc chuyển giao. & nbsp;

Tôi phải trả lại sản phẩm trong bao lâu?

Các game và sản phẩm đủ điều kiện để được hoàn lại tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua. Tuy nhiên, tổng thời gian chơi không được vượt quá 2 giờ để đủ điều kiện được hoàn tiền.

Các sản phẩm có tiền ảo trong game, da và các vật phẩm tiêu hao khác, cũng như các sản phẩm được gắn nhãn là & ldquo; không hoàn lại & rdquo; , không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền.

Hoàn toàn không được hoàn lại tiền cho các game hoặc sản phẩm mà bạn đã bị cấm hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ. Bạn sẽ & rsquo; không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền nếu IDC GAMES phát hiện ra bạn & rsquo; đang lạm dụng chính sách hoàn lại tiền.

Làm cách nào để đăng ký hoàn lại tiền?

Bạn có thể đăng ký hoàn lại tiền bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua trang hỗ trợ đáp ứng được các quy tắc trên.

Tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại như thế nào?

Việc hoàn tiền cho bất kỳ giao dịch mua nào sẽ được thực hiện theo cùng một phương thức được sử dụng để thanh toán cho sản phẩm & mdash ; Trong một số trường hợp, điều này có thể không thực hiện được vì phụ thuộc vào phương thức thanh toán.

Trong một số trường hợp, IDC Games có thể sắp xếp việc hoàn lại tiền bằng một phương thức thanh toán thay thế.

Xin lưu ý rằng thời gian hoàn tiền tùy thuộc vào phương thức thanh toán đã chọn.

Còn đơn đặt hàng trước thì sao?

Bạn có thể hủy đơn đặt hàng trước của bạn và được hoàn lại tiền bất kỳ lúc nào trước khi ra mắt. Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 14 ngày kể từ khi game & rsquo; s ra mắt, miễn là bạn chưa dành hơn 2 giờ chơi. Đối với ảnh hưởng của chính sách này, thuật ngữ & ldquo; khởi chạy & rdquo; bao gồm mọi phiên bản, bao gồm quyền truy cập sớm và phiên bản alpha và beta.

Điều gì xảy ra nếu sản phẩm đã mua được giảm giá?

Bạn có thể được hoàn lại toàn bộ tiền và mua lại sản phẩm, tuy nhiên luôn phải tuân theo các quy tắc đã đề cập ở trên. Đây không được coi là hành vi lạm dụng chính sách hoàn lại tiền.

Nếu IDC Games phát hiện ra bất kỳ hình thức lạm dụng chính sách hoàn tiền nào từ phía bạn, bạn có thể bị từ chối hoàn tiền cho bất kỳ sản phẩm nào. Chính sách này áp dụng để bạn có thể mua sắm vô tư và đảm bảo rằng bạn chi tiêu số tiền cho những game xứng đáng và bạn thực sự muốn chơi!

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2020

Nếu IDC Games sửa đổi chính sách hoàn tiền này, các thay đổi sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện sau lần cập nhật cuối cùng (ngày kiểm tra).