IDC Plays

Tại IDC Plays, bạn sẽ tìm thấy các gameplays gốc và mới của tất cả các loại game điện tử. Chúng tôi mong muốn cung cấp tài liệu chơi game hay cho những ai yêu thích game. Chúng tôi sẽ cung cấp các video từ game AAA đến game Indie. Bạn sẽ được thưởng thức tất cả các thể loại mà game điện tử cung cấp: chiến lược, FPS, thẻ bài, thể thao và hơn thế nữa!