COOPERATIVES CÁC TRÒ CHƠI

100%x200

Warside

Enter the world of Warside and fight to gain resources. In this Sci-Fi Shooter, you can create your own elite soldiers to take part in exciting online battles with your Clan. Get ready to conquer the entire Galaxy!

100%x200

Habbo Hotel

Đặt phòng tại khách sạn ảo lớn nhất thế giới! Bạn có thể làm quen với nhiều người, thiết kế phòng ốc của mình theo sở thích. Tổ chức tiệc tùng, trò chơi và chat cùng bạn bè. Tham gia và khám phá nhiều thử thách khác lạ!

100%x200

Affected Zone Tactics

Truy cập vào Affected Zone Tactics, game MMO free-to-play mới, trong đó bạn tham gia các trận chiến theo lượt chiến thuật. Dẫn dắt đội lính đánh thuê giành chiến thắng và chứng tỏ khả năng chiến thuật của mình!

100%x200

Flamefrost Legacy

Flamefrost Legacy là tựa game MMORPG miễn phí. Tận hưởng hệ thống chiến đấu theo lượt sử dụng Hệ thống D20 trên bất kỳ trình duyệt nào. Thưởng thức các game nhập vai cổ điển theo cách thức đơn giản nhất, với các chế độ PvP và PvE không cần cài đặt.

100%x200

Astro Lords

Astro Lords: Oort Cloud is a cross-platform massively multiplayer online 3D strategy with combat management in real time. A combination of space simulator, strategy and RPG, the game proposes to a player the role of an Astro Lord – a mighty ruler of its own asteroid in the Oort Cloud.

100%x200

Eviron's Chronicles

Giant universe consists of three different worlds: the arenas, where two ancient races shiotts and niars are fighting with each other many ages. Ordinary people try to survive, balancing at the junction of the eternal enmity. In Eviron the ancient elements give amazing strength and capabilities to chosen heroes and bless them to the adventures.