Các game khác

Thẻ

MMO

Chơi tại IDC Games, nền tảng trò chơi MMO của bạn

MMO hạn là viết tắt của “Massive Multiplayer Game Online”. Một MMO có thể kết nối nhiều người chơi cùng một lúc thông qua Internet. Các hầu hết các game MMO phổ biến là trò chơi trình duyệt được thiết kế để được chơi trực tiếp trong bất kỳ trình duyệt internet, và cũng có trò chơi khách hàng, nơi nó là cần thiết để cài đặt một tập tin thực thi trên máy tính. Tuy nhiên, có rất nhiều cách khác để chơi, chẳng hạn như console như Xbox, PlayStation, hoặc thậm chí Nintendo Chuyển dữ liệu. Trực tuyến, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm trò chơi trình duyệt của tất cả các loại như chiến tranh, nhập vai, chiến lược, khoa học viễn tưởng, thể thao hay kinh tế học trò chơi. Có rất nhiều loại kinh nghiệm sẵn có, từ các trò chơi cướp biển cho những không gian chinh phục.