Các game khác

Thẻ

Chiến lược

Chơi tại IDC Games, nền tảng trò chơi chiến lược của bạn

Hãy đến và thử tất cả các loại trò chơi chiến lược trên IDC Games! Trong trò chơi chiến lược, người chơi phải đưa vào thực hiện tất cả các kỹ năng chiến thuật của mình. Bạn cần phải biết làm thế nào để kế hoạch và tạo ra các chiến lược kể từ khi tập trung và kiến ​​thức là bắt buộc trong các trò chơi chiến lược. Ngoài ra, người chơi biết làm thế nào để quản lý tài liệu và các nguồn lực từ đó, nếu không được thực hiện một cách chính xác, các trò chơi có thể là quá ngắn. Bạn có đủ tốt để trở thành một chiến lược tổng thể? IDC Games cung cấp một số loại trò chơi chiến lược. Bạn có thể lựa chọn giữa game TBS (turn-based Strategy) và RTS (Real-Time Strategy) trò chơi.