Truy cập vào Affected Zone Tactics, game MMO free-to-play mới, trong đó bạn tham gia các trận chiến theo lượt chiến thuật. Dẫn dắt đội lính đánh thuê giành chiến thắng và chứng tỏ khả năng chiến thuật của mình!

Affected Zone Tactics

Tin Tức

Recent Updates

  • AFFECTED ZONE TACTICS 09/06/2016 10:00

    Server maintenance 06/09/16

    Hello everyone, Today, June 9th, at 2:00PM (BST), the servers will be down for maintenance. We'll tell you as soon as they're up and running again. Sorry for any inconvenience, The Affected Zone Tactics Team

  • AFFECTED ZONE TACTICS 02/06/2016 10:48

    Server maintenance 06/02/16

    Hello everyone, Today, June 2nd, at 2:30PM (BST), the servers will be down for maintenance. We'll tell you as soon as they're up and running again. Sorry for any inconvenience, The Affected Zone Tactics Team