Berserk The Cataclysm - trò chơi giả tưởng trong thế giới Laar, vùng đất từng rất thịnh vượng hiện nay bị tro bụi bao phủ sau thảm họa do ma thuật quyền lực bóng tối gây ra.

BERSERK THE CATACLYSM

Tin Tức

Recent Updates

  • BERSERK THE CATACLYSM 16/11/2017 11:01

    Urgent Server Maintenance

    Greetings, Ungars: We are carrying out maintenance of our servers right now.  We'll inform you as soon as they're up and running again on the forum and our news. Sorry for the inconvenience. Best regards, The Berserk: the Cataclysm Team

  • BERSERK THE CATACLYSM 24/11/2015 14:50

    Bảo trì các máy chủ (15/11/24)

    Xin chào các Ungar: Chúng tôi xin thông báo, hôm nay ngày 24 tháng 11 vào lúc 16:00 (giờ địa phương) chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật trong trò chơi. Các máy chủ sẽ đóng trong khoảng nửa tiếng đến một tiếng.   Chúng tôi sẽ ...