Thông tin liên hệ


Hồ sơ


Enter the code we sent to your email address.


Nhập mã chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của bạn.


Vui lòng nhập mã chúng tôi đã gửi đến tài khoản email hiện tại của bạn để cập nhật địa chỉ email của bạn theo yêu cầu.

Liên kết email của bạn với tài khoản IDC để nhận những tin tức mới nhất được trực tiếp gửi vào hộp thư của bạn.

Xác nhận liên kết bằng mã chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của bạn


Liên kết các tài khoản mạng xã hội của bạn để có thể đăng nhập vào tài khoản IDC Games và kết nối với bạn bè nhiều hơn.

Google

Facebook

Twitter

Steam

VK

Microsoft

Twitch

Discord

Số dư hiện tại:


Lịch sử giao dịch


Ngày Game Bài viết Giá Tiền tệ
Bạn chưa thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.

Lịch sử nạp tiền


Ngày Số lượng Tiền tệ
Bạn chưa nạp tiền bao giờ
IDC troll

Ôi không!

Bạn chưa chơi bất kỳ game nào.

Tận hưởng game và tìm thông tin trong phần này

Hiểu rồi!

Lần chơi cuối

Thời gian đã chơi: 10h 09m.
--
...
Thời gian đã chơi: 10h 09m.
--
...
Thời gian đã chơi: 10h 09m.
--
...

tất cả game

IDC troll

Ôi không!

Bạn chưa chơi bất kỳ game nào.

Tận hưởng game và tìm thông tin trong phần này

Hiểu rồi!

Bộ lọc:

0

Đổi mã


Chọn game và sử dụng mã để đổi nó

Screenshots

Placeholder

Videos

Artwork

Placeholder