The Game

Astro Lords

In Astro Lords, you'll be the leader of an asteroid's stronghold where you'll construct facilities like mines, factories and laboratories. You'll gather or steal resources to build ammunition, cyborgs and spare parts to expand your leadership.

DEMO

Astro Lords

Astro Lords is a free 3D MMO, Space RTS strategy game that combines the excitement of real time combat with construction management and strategy elements such as exploration, raiding and espionage.
Trailer

Thông tin về game

  • Tựa đề: Astro Lords

  • Thể loại:

  • Thẻ:

  • Người phát triển: Aratog LLC

  • Nhà xuất bản: IDC Games (0)

Ngôn ngữ

Giao diện Giọng nói Phụ đề

Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu

  • OS: Windows XP / Vista / 7 / 8

  • CPU: 2 GHZ Dual Core

  • RAM: 1 GB

  • GC: NVIDIA GeForce 6800 or ATI Radeon x1950 256 MB and higher

  • HDD:

Sự kiện trong game

Ghi chú // Hướng dẫn // Hướng dẫn

Truyền thông xã hội

Cửa hàng

Theo dõi chúng tôi trên các kênh truyền thông và đừng bỏ lỡ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào!

Full promotion

Game tương tự

Phân tích và nhận xét

Play 2 hours and you will be able to write a review

You already played 2 hours, let’s write a review!

Bình luận kinh nghiệm của bạn


Bạn bình chọn gì thế?

Update your comment


Bạn bình chọn gì thế?

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bộ lọc:

Xem 0 đánh giá với các bộ lọc ở trên cùng.

ĐÁNH GIÁ HỮU ÍCH NHẤT

ĐƯỢC ĐĂNG GẦN ĐÂY