Berserk The Cataclysm - trò chơi giả tưởng trong thế giới Laar, vùng đất từng rất thịnh vượng hiện nay bị tro bụi bao phủ sau thảm họa do ma thuật quyền lực bóng tối gây ra.

Berserk The Cataclysm

Tin Tức

 • BERSERK THE CATACLYSM 24/05/2017 12:59

  LXIX Clan War

  Greetings, Ungars! We are sure you have already heard the war drums beating in the distance. Are your creatures ready to follow you into battle?  The next war starts on May 25th! Get ready, Ungars!

 • BERSERK THE CATACLYSM 18/05/2017 11:44

  End of the LXVIII Clan War

  Greetings, Ungars! The LXVIII Clan War has come to an end! The following clans will be promoted to the Golden League: Zelt's Shadows and SKE48.   The following clans will go down to the Silver League: Славяне and Fight_For_Fun. Communication to all clans! The members of the next clan who is promoted to the Golden League and is ...

Recent Updates

 • BERSERK THE CATACLYSM 24/11/2015 15:50

  Bảo trì các máy chủ (15/11/24)

  Xin chào các Ungar: Chúng tôi xin thông báo, hôm nay ngày 24 tháng 11 vào lúc 16:00 (giờ địa phương) chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật trong trò chơi. Các máy chủ sẽ đóng trong khoảng nửa tiếng đến một tiếng.   Chúng tôi sẽ ...

 • BERSERK THE CATACLYSM 05/11/2015 15:38

  Bảo trì các máy chủ (15/11/24)

  Xin chào các Ungar: Chúng tôi xin thông báo, hôm nay ngày 24 tháng 11 vào lúc 16:00 (giờ địa phương) chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật trong trò chơi. Các máy chủ sẽ đóng trong khoảng nửa tiếng đến một tiếng.   Chúng tôi sẽ ...