Berserk The Cataclysm - trò chơi giả tưởng trong thế giới Laar, vùng đất từng rất thịnh vượng hiện nay bị tro bụi bao phủ sau thảm họa do ma thuật quyền lực bóng tối gây ra.

Berserk The Cataclysm

Tin Tức

 • BERSERK THE CATACLYSM 29/03/2017 13:43

  LXV Clan War

  Greetings, Ungars! We are sure you have already heard the war drums beating in the distance. Are your creatures ready to follow you into battle?  The next war starts on March 30th! Get ready, Ungars!

 • BERSERK THE CATACLYSM 22/03/2017 14:05

  Ranked Ladder: Season 27

  Greeting, Ungars! This edition of Ranked Ladder will begin the 23rd of March at 00:00 (GMT +1)/20:00 (GMT-3) and last until the 30th of March at00:00 (GMT +1)/20:00 (GMT-3)! You can't miss it! See you on the battlefield!

Recent Updates

 • BERSERK THE CATACLYSM 24/11/2015 15:50

  Bảo trì các máy chủ (15/11/24)

  Xin chào các Ungar: Chúng tôi xin thông báo, hôm nay ngày 24 tháng 11 vào lúc 16:00 (giờ địa phương) chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật trong trò chơi. Các máy chủ sẽ đóng trong khoảng nửa tiếng đến một tiếng.   Chúng tôi sẽ ...

 • BERSERK THE CATACLYSM 05/11/2015 15:38

  Bảo trì các máy chủ (15/11/24)

  Xin chào các Ungar: Chúng tôi xin thông báo, hôm nay ngày 24 tháng 11 vào lúc 16:00 (giờ địa phương) chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật trong trò chơi. Các máy chủ sẽ đóng trong khoảng nửa tiếng đến một tiếng.   Chúng tôi sẽ ...