Not available

not available

Gia nhập CroNix và bước vào thế giới bị tàn phá, bị sự hỗn loạn chi phối. Trong game MOBA này bạn sẽ tìm thấy vũ khí hạt nhân, đột biến, giáo phái và nhiều cuộc chiến đấu khác. Hãy lựa chọn phe phái của mình!

CroNix Online